Ogroman značaj uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112

FOTO: klix.ba
Naime, uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 je pitanje direktne, životne sigurnosti svih građana BiH, a ne političko pitanje. Uvođenje jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 od naročite važnosti u situacijama automobilske nesreće i da direktan poziv daje mogućnost spašavanja ljudskog života, što bi trebao biti jedinstvevni i ključni prioritet svih nadležnih institucija.

Kao dodatno obrazloženje govore navedenom, iz Komore podsjećaju da nova vozila u Bosnu i Hercegovinu se uvoze u skladu sa EU homologacijom, gdje posljedično takva vozila moraju ispunjavati sve normative koji su propisani u EU, posebno one koji se tiču sigurnosnog aspekta. Tako su svi proizvođači novih vozila koji ista plasiraju na području EU i ostatku zemalja koje teže članstvu istoj, od 1. aprila 2018. godine, obavezni su u svim novim vozilima serijski isporučivati i sistem koji omogućava poziv na broj 112 (manuelni i/ili automatski od strane samog vozila). Nova vozila dolaze sa integrisanim komunikacijskim jedinicama i SIM karticama putem kojih vozači mogu besplatno pozvati broj za hitne slučajeve u slučaju udesa ili to čak čini samo vozilo ukoliko putnici u njemu iz bilo kojeg razloga (npr. teške povrede) nisu u stanju to učiniti.

Jasno je već, ovdje se radi o jednom izuzetno vrijednom sistemu koji pomaže u spašavanju ljudskih života i brzoj reakciji hitnih službi spašavanja. U hitnim slučajevima je kritično upravo prvih 30 do 60 minuta reakcije, što je dokazala i struka i adekvatna istraživanja na tom polju, a nekada su i sekunde od presudnog značaja.

Kako je predmetna direktiva stupila na snagu 2018. godine, takvih vozila sa integrisanim pozivom za hitne slučajeve je sve više čak i na cestama u BiH, a ista će se početi pojavljivati i u segmentu rabljenih vozila kroz masovni uvoz iz EU.

Međutim, s obzirom da sistem ne funkcioniše u BiH to znači da, sve dok se vozači nalaze na području Bosne i Hercegovine, njihova sigurnost nije zagarantovana na isti način kako je to učinjeno u svim ostalim zemljama Evrope.

Uspostavljanje jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112 je definisano Direktivom Evropske unije (Odluka Vijeća od 29.07.1991. godine o uvođenju jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve, br. 91/396/EEC) i ojačano kroz naknadno usvojene zakone, tačnije Direktivu br. 98/10/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 26.02.1998. godine o primjeni odredbi otvorenog pristupa mreži (ONP) za glasovne telefonije i o univerzalnim telekomunikacijskim uslugama u konkurentnom okruženju.

U Bosni i Hercegovini, su delegati Doma naroda PS BiH, na sjednici održanoj još 2008. godine usvojli Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH, nakon čega je formiran i Operativno komunikacijski centar 112 u BiH.

Iako se tada činilo da će se implementacija broja 112 dovesti do kraja na način kako je to propisano brojnim EU direktivama, u međuvremenu su ga implementirale sve zemlje regiona, dok je finalizacija ovog projekta u Bosni i Hercegovini na koncu dovedena pod veliki znak pitanja, upravo iz političkih razloga, čime je sigurnost građana BiH, ali i svih turista u BiH ugrožena.

Stoga još jednom iz Privredne/Gospodarske komore FBiH žele javno ukazati i alarmirati na sve nadležene institucije na otklanjanje svih barijera, a naročito onih političkih u usvajanju odluke o jedinstvenom evropskom broju za hitne situacije 112 i podvući da je usvajanje ove odluke isključivo direktno pitanje životne sigurnosti i spašavanja ljudskih života, naročito u slučaju automobilske nesreće.