Nova službena vozila za policijske stanice u ZDK

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Dario Pekić, nastavkom kontinuiranog opremanja, ispunjava obećanje materijalnog jačanja Uprave policije i policijskih uprava na području Kantona.

U januaru ove godine policijskim stanicama na teritoriji cijelog Kanotona bit će dodijeljeno još 16 novih službenih vozila, jer je u protekloj godini već podijeljeno 16 službenih vozila.

Proces raspodjele već je počeo pa su tako u ponedjeljak, 18.01.2021. godine uručeni ključevi dva službena vozila za Policijsku upravu I (Zenica), a vozila će biti dodijeljena na korištenje PS Centar i PS Crkvice, dok su za PS Nemila vozila dodijeljena u ranijem periodu.

Danas, 19.01.2021. godine ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Dario Pekić je u pratnji Policijskog komesara, te u prisustvu v.d. premijera Zeničko-dobojskog kantona i načelnika Općine Kakanj, te ostalih gostiju, uručio tri službena vozila PS Kakanj.

Vozila će doprinijeti boljem i bržem radu policijskih službenika na terenu, ubrzati intervencije u slučaju potrebe, a sve sa ciljem da se građanima Zeničko-dobojskog kantona pruži puna sigurnost.

Do kraja januara vozila će biti podijeljena i ostalim policijskim upravama u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.