U 2019. godini na području Zenice za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže utrošeno 517.000 KM

U 2019. godini je za realizaciju projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, kao i izgradnje objekata za zaštitu od poplava utrošeno oko 517 hiljada konvertibilnih maraka.

Projekti u vodoprivredi finansiraju se iz budžeta Grada Zenice, vodnih naknada koje pripadaju Zenici, a koje se izdvajaju iz kantona kao i iz sredstava donatora.

“U ovoj godini Gradska uprava izdvojila je više od milion maraka sredstava, ali realizacija određenih projekata je kasnila zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova zbog javnih nabavki i oni su realizovani u 2020. godini. Najznačajniji projekti koji su realizovani iz budžeta su sanacija puta u Lokvinama za šta je izdvojeno više od 260 hiljada maraka kako bi se nabavile vodovodne cijevi, a izgrađena je i prva dionica kanalizacije sliva rijeke Kočeve u dužini od 200 metara”, kazao je Edin Bijedić, stručni savjetnik za poslove vodoprivrede u Gradkoj upravi.

Kao rezultat navedenih ulaganja izgrađeno je novih 2.900 metara vodovodne mreže, novih oko 1.200 metara kanalizacione mreže i blizu 375 metara uređenih, saniranih riječnih korita sa svim pripadajućim elementima čijim korištenjem će se postići bolji zdravstveni, higijenski i sigurni uslovi života za krajnje korisnike.

“Završili smo i izgradnju kanalizacije u Topčić Polju, to je krak prema Starini. Završen je i projekat kanalizacije u Ljubetovu i Perinom Hanu. Pored ovih poslova Grad Zenica svake godine čisti vodotokove na području Grada, pa je tako čišćeno u Hajkovićima, Kasapovićima a čišćena je i rijeka Kočeva u Kozarcima. Završen je i projekt vodovoda u Smajićima kao i sanacija puta u mjestu Jasterbac”, dodao je Bijedić.

Ukupna novčana ulaganja u oblast vodoprivrede u 2019. godini iznose 517.284,00 KM. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća nakon što je usvojen izvještaj o realizaciji ulaganja u oblast vodoprivrede na području Grada Zenica za 2019. godinu za ovu službu odmora nema. Usvojeni su Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uređenje korita rijeke Bosna u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na magistralnom putu M-17, ukupne dužine 1.900 metara, zatim Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa – izgradnja vodovoda Vrselje, kao i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje saobraćajnice za naselje Hrustići. (B. D.)