Matični ured Grada Zenice: U 2020. godini umrle 1.523 osobe, rođeno 1.341

Matični ured Grada Zenica objavio je izvještaj o broju upisa u matične knjige za 2020. godinu.

– Matična knjiga rođenih                      1341
– Matična knjiga vjenčanih                    694
– Matična knjiga umrlih                        1523

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.