UO Saveza udruženja penzionera FBiH: “Neće doći do smanjenja penzija i one će se redovno isplaćivati na dostignutom nivou”

“Redovno usklađivanje penzija, koje Zakon o PIO predviđa svake godine 15. aprila, ali na osnovu rasta BDP-a i troškova života, usljed prošlogodišnje pandemije koronavirusa, ove godine će nažalost penzionera izostati, jer je izvjesno da će BDP izvjesno je ići u minus, ali imamo garancije od Vlade Federacije BiH da zbog toga neće doći do samanjenja penzija i da će se one redovno isplaćivati na dostignutom nivou”, pojašnjava Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

“Ipak, zbog izostanka redovnog usklađivanja, sada tražimo sve moguće načine da obezbijedimo vanredno povćanje penzija, koje bi se desilo u aprilu, a isplaćivalo bi se retroaktivno od januara i sudeći prema iskazanom raspoloženju i Vlade Federacije, federalnog Zavoda PIO/MIO i našeg Saveza udruženja penzionera na nivou Federacije, vjerujem da ćemo doći do toga, ali koji će to procenat biti, zasad niko ne može obećati”, navodi Mustafa Trakić.

“Dijelom zbog lošeg materijalnog stanja penzionera, a dijelom i zbog aktuelne pandemije, smrtnost penzionera u zadnja tri mjeseca 2020. godine je skoro tri puta povećana, pa je u 2019. godini u pomenutom periodu umrlo 68 penzionera iz njihovog zeničkog Udruženja, dok se lani ta brojka nažalost povećala na 180 penzionera“, ukazuje Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH.

Naš sagovornik, između ostalog, napominje da je u gradskom Udruženju penzionera u toku i upis penzionera za nabavku ogrjeva i to uglja i drveta za ovu godinu, na osam rata putem administrativne zabrane preko fedrelanog Zavoda PIO/MIO, čija će prva tura isporuke uslijediti u februaru, a do kraja juna bi trebala biti okončana. (V. J.)