BiH bi mogla ostati bez dozvole za izvoz industrijskih jaja i pilećeg mesa u EU

FOTO: fokus,ba

Razlog tome je, kako ističu iz Odbora, neuspjeh institucija u BiH da ispune svoje obveze iz sporazuma o izvozu postignutog sa EU Uredom za hranu i veterinarstvo i pripadajućeg Akcionog plana.

Naime, prema Akcionom planu iz maja 2019. godine, Veterinarski ured BiH, koji djeluje u sklopu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dužan je da osigura da se jednom godišnje provede testiranje peradi u BiH na Newcastle oboljenje i Aviarnu influencu, te da o nalazima testiranja obavijesti EU FVO.

“Veterinarski ured BiH identifikovao je Veterinarski fakultet u Sarajevu, Veterinarski institut Republike Srpske i Veterinarski institut u Bihaću kao institucije certifikovane za provođenje testiranja, ali nije dogovorio uslove pod kojima bi se takvo testiranje provodilo, i tu je došlo do zastoja”, kazao je Edin Jabandžić predsjednik Udruženja.

Veterinarski ured BiH je već dva puta tražio od EU FVO-a da odgodi testiranja dok se to pitanje ne riješi. EU FVO je dva puta dao svoje odobrenje, ali je 31. mart 2021. postavljen kako krajnji rok za provođenje i izvještavanje o nalazima testiranja.

“Ako do testiranja ne dođe i izvještaj ne bude dostavljen do zadanog roka, odobreni bh. izvoznici industrijskih jaja i svježeg pilećeg mesa i prerađevina, uključujući Agreks, Brovis, Madi, Ovako i Perutninu Ptuj, više neće moći izvoziti u EU”, dodao je Jabandžić.

Prestanak izvoza u EU dodatno bi otežao funkcionisanje peradarskog sektora koji je već teško pogođen pandemijom koronavirusa. Također, od 1. januara 2021. godine, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, bh. tržište se u potpunosti otvara za peradarske proizvode iz EU čime će konkurencija na lokalnom tržištu postati još veća.

“Domaći proizvođači su uložili ogromna sredstva u ispunjavanje svih zahtjeva EU FVO-a, a u pripremama za inspekcije EU FVO-a imali smo podršku USAID-a i Švedske Vlade kroz njihov Sweden/USAID FARMA II projekat. Bila bi velika šteta, kada bi svi naši napori, i napori naših međunarodnih partnera, sada
propali. Peradarski sektor zapošljava 20.000 ljudi, a njihova egzistencija bi uskoro mogla postati upitna”, kazao je Jabandžić.

Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH pozvao je Veterinarski ured BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Vijeće ministra BiH, s jedne strane, i Veterinarski fakultet i institute, s druge, da se dogovore kako će se provesti testiranje peradi u BiH do zadanog roka. Oni bi time pomogli da se
očuva napredak u peradarskom sektoru BiH ostvaren tokom posljednjih deset godina, te da se zaštite radna mjesta 20.000 radnika.

“Moram ponoviti da su naši proizvođači i naši međunarodni partneri uložili previše sredstava i truda u dobijanje dozvola za izvoza, što je bio veliki uspjeh. Učinili smo to znajući da bez izvoza neće biti daljeg rasta, razvoja i zapošljavanja. Tek smo počeli graditi našu poziciju na tržištu EU i to se sada ne smije prekinuti niti dovesti u pitanje”, zaključio je Jabandžić.

 

klix.ba