Završeno asfaltiranje većinskog dijela puta od Bistue Nuove prema Kelavama

Završeno asfaltiranje većinskog dijela puta od Bistue Nuove prema Kelavama.

Put je bio asfaltiran nekada davno, ali je znatno oštećen, pogotovo saobraćanjem kamiona i teške mehanizacije tokom izvođenja radova na Klopačkoj zaobilaznici Koridora VC. Put je od izuzetne važnosti za oko 250 domaćinstava. Presretni su, zadovoljni i zahvalni što su konačno riješili ovaj ključni problem, mada, što se tiče infrastrukture, ostalo je da se riješi problem dijela kanalizacije i javna rasvjeta.

Novoasfaltirana dionica puta je 530 metara, širine 3,5 metra, mada je bilo prvobitno planirano da bude 4,5 metara proširenja na dijelovima trase.

Radove je izveo Euroasfalt, a finansirao Grad Zenica i Gradonačelnik, tvrde Slavko Kelava i Muhamed Keleštura. (S. G.)