U RS-u donijeli novi Zakon o sportu: Državljani BiH mogu nastupati za Srbiju

FOTO: SportSport.ba
Takva mogućnost definisana je članom 36. u kojem se navodi:

(1) Sportista državljanin Republike i BiH ima pravo da, na osnovu slobodno izražene volje, nastupa po pozivu u reprezentativnim selekcijama Republike, Republike Srbije i BiH, u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast državljanstva i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

(2) Pravo iz stava 1. ovog člana ne isključuje pravo na promjenu državljanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast državljanstva i sportskog državljanstva i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

Naravno, ovakva odluka manjeg entiteta sama po sebi nije legitimna na državnom niovu i u suštini ne znači mnogo, jer su brojni sportisti mijenjali sportsko državljanstvo i u prošlosti su nastupali za susjede u skladu sa svojim željama i potrebama.

Najeklatantniji primjer je džudista Nemanja Majdov, koji je rođen i živi u Istočnom Sarajevu, a nastupa za Srbiju.

Također, prema novom Zakonu o sportu od 1. januara omogućena je i privatizacija sportskih klubova u RS.

Zakon je donesen u augustu ove godine, a na snagu će stupiti 1. januara 2021. godine.