U prvoj polovini decembra za 46 migranata izrečena mjera protjerivanja iz BiH

Državljani Pakistana, Maroka, Alžira, Irana, Iraka, Libije, Tunisa i Turske su stavljeni pod nadzor u Imigracioni centar ili im je ograničeno kretanje do udaljenja s teritorije BiH, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.

Služba je u istom periodu sa teritorije BiH udaljila 23 strana državljanina kojima su prethodno izrečene mjere protjerivanja, te su do udaljenja s teritorije BiH boravili pod nadzorom u Imigracionom centru.

Na osnovu Sporazuma o readmisiji sa zemljama regiona, jedan državljanin Afganistana vraćen je u Srbiju, dok je jedan državljanin Bangladeša vraćen u Crnu Goru.

Služba je samostalno ili u saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije u prve dvije sedmice decembra u zemlje porijekla vratila 21 stranog državljanina od kojih su 17 državljani Turske, dva državljana Pakistana, jedan državljanin Gvineje i jedan državljanin Srbije.

Od početka 2020. godine Služba za poslove sa strancima registrovala je 15.910 migranata, te je i dalje nastavljen trend smanjenja novopristiglih i registrovanih migranata u BiH.

U privremenim prihvatnim centrima trenutno boravi 6.977 migranata.

 

klix.ba