Uticaj pandemije koronavirusa na poslovanje “Babić-Biss-tours-a” Zenica

FOTO: Zenicainfo.ba

Pandemija koronavirusa negativno se odrazila i na poslovanje privrednih subjekata iz oblasti prevozničke djelatnosti.

Takav slučaj je i sa zeničkom kompanijom “Babić-Biss-tours”, koja je u ovoj godini otpočela i sa uslugama javnog prevoza na području Grada Zenica.

Kao i kod drugih privrednih subjekata, pandemija koronavirusa uslovila je smanjenje poslovnih aktivnosti i prometa i zeničke kompanije “Babić-Biss-tours”:

“Nastankom pandemije Covid-19 proglašene su mjere zabrane djelatnosti koje su bile na snazi do kraja maja”, podsjeća Samir Hamzić, direktor “Babić-Biss-tours”.

Samir Hamzić,

Dodaje, da je od polovine juna nastavljeno obavljanje djelatnosti.

“Generalno, u ovoj godini bilježimo smanjenje ukupnog prihoda, odnosno prometa između 60 i 70 posto”, ukazuje Hamzić.

Teškoće u poslovanju privrednih subjekata pokušavaju se dijelom ublažiti poticajima sa federalnog i kantonalnog nivoa. Upravo je federalni nivo za privredne subjekte iz djelatnosti javnog prevoza opredijelio ukupan iznos od 10 miliona maraka. “Babić-Biss-tours” je blagovremeno poslao prijavu na Javni poziv i očekuje dio poticajnih sredstava.

Naš sagovornik ističe, da je ove godine, kao nova djelatnost, gradski javni prevoz donio pozitivan rezultat i postao glavna pokretačka snaga.

“Babić-Biss-tours” trenutno ima oko 70 zaposlenih, a u voznom parku je 50 jedinica.

Međunarodne linije su zadržane, ali u reduciranom obimu po odobrenju resornog državnog ministarstva. (Š. Babić)