EU pregledala provedbu finansiranja u BiH, za buduće programiranje ključno završiti strategije

Sastankom su kopredsjedavale Michela Matuella, voditeljica Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju i Zara Halilović, pomoćnica direktora u Direkciji za evropske integracije, ispred Bosne i Hercegovine. Zbog ograničenja izazvanih Covidom-19, sastanak se održao online.

Kako je saopćila Delegacije EU, svrha sastanka bila je izvršiti pregled provedbe podrške Evropske unije u Bosni i Hercegovini i planirati put naprijed. Sudionici su također procijenili učinke pandemije Covida-19 na provedbu finansiranja od strane EU.

“Prepoznajući izazove u koordinaciji različitih nivoa vlasti za korištenje pomoći iz IPA-e, Evropska komisija prepoznala je napredak postignut u provedbi važnih projekata, poput Državnog zatvora visoke sigurnosti, te kod programiranja budućih fondova IPA-e III. Bosna i Hercegovina je utvrdila područja saradnje za naredne dvije godine u skladu s državnim prioritetima i prioritetima na svom putu evropskih integracija. Dijalog za finalizaciju programiranja fondova nastavit će se narednih mjeseci, a programi za 2021. i 2022. godinu trebali bi se usvojiti do kraja sljedeće godine”, saopćeno je iz Delegacije EU.

Navode da će za buduće programiranje biti ključno finalizirati strategije na nivou cijele zemlje za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama, također imajući u vidu moguću budžetsku podršku.

“EU je napomenula da treba poboljšati provedbu reformi u sektoru vladavine prava i ispuniti uslove za pristup sredstvima već dodijeljenima za zaštitu okoliša. Važno je osigurati jedinstvenu pripremu projekata za sektore transporta, okoliša i energetike, također imajući u vidu Ekonomski i investicijski plan”, stoji u saopćenju Delegacije EU.

Naposljetku, brzo se mora dogovoriti održivo rješenje za pitanja interne koordinacije, u skladu s relevantnom Uredbom IPA i ulogom NIPAC-a, kako bi se osiguralo da ne dođe do kašnjenja i da BiH ne izgubi pristup budućim finansijskim sredstvima EU.