Utvrđeni rezultati Lokalnih izbora 2020, podnošenje žalbi u naredna tri dana

Rezultate Lokalnih izbora za sve općine i gradove u BiH je moguće pogledati ovdje.

Dani 6. 7. i 8. decembar su tri dana kada je moguće podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića.

“U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH”, stoji u zakonu.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine se dostavljaju putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH. Protokol Centralne izborne komisije BiH će raditi i u nedjelju, 6.12.2020. godine u vremenu od 08 do 16 sati.

Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata.

Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1. da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju ili općinska izborna komisija;

2. da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3. da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4. da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate

5. da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

 

klix.ba