U sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, Centar ženskih prava Zenica dijelio prigodan materijal

FOTO: Zenicainfo.ba

Centar ženskih prava danas je u Zenici organizovao uličnu akciju tokom koje su, dijeleći prigodan materijal, građane upoznavali o inicijativi koju su pokrenuli za izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH.

“Ove izmjene odnose se na uvođenje instituta osobe od povjerenja u sistemu zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, čime bi žrtva imala pravo uz sebe imati osobu, koja će joj pomoći da prijavi krivično djelo, biti joj podrška u komunikaciji sa organom u sistemu zaštite od nasilja u porodici, te osnažiti je da se efektivno uključi u sudski postupak, kroz svjedočenje, isticanje imovinsko- pravnog zahtjeva, izjavljivinje žalbe i slično”, pojašnjava Edina Sejmenović, portparolka Centra ženskih prava u Zenici, naglašavajući da bi se pomenutim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici omogućile  konkretne mjere kojima bi se ojačao položaj žrtve nasilja u porodici.

Današnja ulična akcija u Zenici organizovana je u sklopu ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” , koja je u svijetu počela 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a trajat će zaključno sa 10. decembrom, odnosno Međunarodnim danom ljudskih prava.

“Ova kampanja je zapravo globalnog karaktera, koja nam zapravo služi kao organizaciona strategija za podizanje svijesti o važnosti govora o zastupljenosti problema nasilja nad ženama širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji”, ističe portparolka Centra ženskih prava u Zenici. (V. J.)