Gradonačelnik Kasumović poručio da je Grad Zenica prijatelj osobama sa invaliditetom

Povodom 3. decembra koji se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je osobama sa invaliditetom da u Gradskoj upravi Zenica imaju saradnika.

Položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Zenici nije na zadovoljavajućem nivou. Svjedoci smo da se ove osobe, čak i u normalnim okolnostima sreću s velikim teškoćama. Počevši od obrazovnog sistema koji skoro pa nimalo nije prilagođen ovim osobama do zapošljavanja koje je jedan od najvećih problema osoba sa invaliditetom.

Takvo stanje dodatno je pogoršano globalnom pandemijom korona virusa, jer je socijalizacija i uključivanje osoba sa invaliditetom u društvene tokove svedeno na minimum.

Gradska uprava Zenica na čelu sa mnom je u proteklom periodu realizovala više projekata, kojim smo nastojali poboljšati i olakšati kretanje osobama sa invaliditetom u Zenici. To su uglavnom projekti čiju su realizaciju zahtijevali ovlašteni predstavnici udruženja ovih osoba, a na osnovu prethodno iskazanih potreba. Pružili smo i finansijsku podršku za liječenje osoba sa invaliditetom. I ovim putem pozivam osobe sa invaliditetom, udruženja koja štite prava osoba sa invaliditetom da Gradskoj upravi Zenice dostave svoje prijedloge i prioritete za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Zenici. Vrata Gradske uprave su vam otvorena i kao gradonačelnik Zenice sam vam, zajedno sa svojim saradnicima na raspolaganju da ispunimo vaše potrebe“, rekao je gradonačelnik Kasumović.