Federalni parlament odobrio izmjene “korona zakona”

Cilj je da se ublaže negativne ekonomske posljedice po privredu Federacije, imajući u vidu negativne ekonomske i socijalne posljedice koje će u narednom periodu nastati kao kontinuitet posljedica zdravstvene krize.

Predloženo je da poslovni subjekti imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu s ovim zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća zaključno sa 31. decembrom 2020.godine.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršilo bi se na način da se za penziono-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

U članu 10. predložena je izmjena na način da se prekida obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima u periodu od 1. marta do 31.decembra 2020.godine za poslovne subjekte koji koriste subvencije.

Također, propisano je da se prekida prinudna naplata shodno odredbama propisa o unutrašnjem platnom prometu i propisa o Poreznoj upravi do 31. decembra 2020.godine za poslovne subjekte koji koriste subvencije.

Zakon je dopunjen članom po kojem bi se kao jednokratna pomoć dugotrajno nezaposlenim ranicima uredno prijavljenim na Zavodu za zapošljavanje isplaćivala jednokratna novčana naknada od 200 KM ukoliko ne primaju naknadu za nezaposlenost po drugom osnovu.

Osim navedenog propisuje se pravo na subvencije za kamate na kredite u iznosu od 50 posto od bankarske kamate za privredna društva i obrte do kraja 2021.godine.

Zakonom se propisuje obavezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije do 1. januara 2021.godine.

 

 

klix.ba