Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – Novembar 2020. godine

U mjesecu novembru 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        107

–        Matična knjiga vjenčanih      57

–        Matična knjiga umrlih           212

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

 

Služba za opću upravu