Za pomoć u ruralnim područjima u BiH osiguran kredit od skoro 12 miliona eura

Arhiva

Kako stoji u saopćenju ministarstva, vrijednost ovog projekta, koji će biti implementiran u narednih pet godina, je 11.787.000 eura, a kredit će biti alociran 60 posto na Federaciju BiH što je 7.062.200 eura i 40 posto na Republiku Srpsku kojoj će biti doznačeno 4.724.800 eura.

“Važno je reći da je ovo povoljan aranžaman s rokom otplate 18 godina i grejs periodom od tri godine. Projekt će se implementirati na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i to u 90 općina. Očekujemo da će ovaj projekt poboljšati organizaciju manjih proizvođača i njihovo udruživanje kako bi lakše osvojili tržište”, naglasio je ministar Bevanda.

Istaknuo je da je cilj projekta povećati prihode mladeži u ruralnim sredinama i siromašnih domaćinstava tako što će biti angažirani u profitabilnim agro-biznisima.

“Od ovog projekta se očekuje da direktno uključi i ostvari korist za 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko pet hiljada indirektnih sudionika koji će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu”, rekao je Bevanda.

Zahvalio se predstavnicima IFAD-a koji su omogućili da dođe do ovog ugovora i izrazio nadu da će entitetske vlade uspješno uspostaviti komunikaciju s općinama gdje će projekt biti implemntiran.

Sporazum je i ovog puta potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su poduzete u sprječavanju širenja virusa Covid -19 i propisanih epidemioloških mjera.

 

klix.ba