Udruženje i Servis centar “Dlan” obilježava Svjetski dan osoba sa invaliditetom

FOTO: Zenicainfo.ba

Udruženje i Servis centar “Dlan”, koji okupljaju i podrška su osobama s posebnim potrebama i njihovim porodicama, danas su počeli sa obilježavanjem Trećeg decembra, Dana osoba sa invaliditetom.

Štićenici Udruženja Dlan danas su imali priliku posjetiti nekoliko radnji sa ortopedskim pomagalima i raspitati se o načinu nabavke i cijenama uređaja, pomagala, materijala i opreme, koje im olakšavanju životne teškoće ili su im svakodnevno prijeko potrebne.

„Sredstva koja institucije izdvajaju za osobe sa invaliditetom stalno su sve manja, a cijene rastu“, kaže direktor Udruženja Dlan, Selvedin Dedić. Ukazuje i da je nedostatak sredstava redovni problem u radu servisa za osobe sa invaliditetom.

„Saradnja sa institucijama je dobra, zakoni također, ali stvarna inkluzija osoba sa invaliditetom u društvo i društvene tokove, u velikoj mjeri ovisi o podršci države“, ukazuje Dedić.

Današnja aktivnost Udruženja Dlan priređena je povodom Svjetskog dana osoba sa invaliditetom. Svečana akademija ovim povodom bit će održana tradicionalno, 3. decembra. Bit će to prilika da se sumiraju rezultati poduzetih aktivnosti i ukaže na probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. (S. S.)