Granična policija vrši prijem 125 novih policajaca i 25 mlađih inspektora

FOTO: Web
Kako se navodi u oglasu koji je objavila Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase GP BiH, vršit će se prijem 25 kadeta XI klase s najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”mlađi inspektor” i 125 kadeta s najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “policajac”.

Najveći broj mlađih inspektora bit će raspoređen u Čapljini gdje će ukupno biti primljeno šest kandidata, dok će u Višegradu i Gradišci biti primljeno pet, odnosno četiri mlađa inspektora.

Kada je u pitanju prijem policajaca, najveći broj njih će biti primljen u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje je zabilježen veći priliv migranata. Terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Bosanskom Grahovu primit će 40 novih graničnih policajaca. Upravo je ovaj ured GP BiH zadužen za Granični prijelaz Izačić koji je u posljednje vrijeme na najvećem udaru kada je u pitanju dolazak migranata.
Ured u Gradišci koji je zadužen za GP Velika Kladuša dobit će 34 nova policajca, dok će ured u Bijeljini osigurati 20 novih radnih mjesta za granične policajce. Granični prijelazi u Zvorniku i Višegradu imat će 20 novih graničnih policajaca. Granični prijelaz u Trebinju pojačat će 11 novih graničnih policajaca.

Kako je navedeno u oglasu, rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.