Potpisan Ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc

U sjedištu JP Autoceste FBiH jučer je potpisan Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, a ugovor su potpisali predstavnici investitora, projekt menadžera, izvođača radova, te federalnog Ministarstva prometa i komunikacija.

Vrijednost Ugovora za izgradnju ove dionice je 208.059.247 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416 eura bez PDV-a. Izgradnja dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc bit će finansirana sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u visini od 70 miliona eura, zatim 90 miliona eura Evropske investicijske banke i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 miliona eura osiguranim u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, saopćeno je između ostalog iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Realizacijom ovog projekta bit će stvoreni uslovi za razvoj i napredak sjevera Bosne i Hercegovine.