Centralna banka BiH: Smanjena inflaciona očekivanja u zemlji

Razlog tome je opšte usporavanje ekonomskih aktivnosti i potražnje, što se direktno odražava na vrlo blagi očekivani porast cijena.

Za 2021. godinu očekivanja su da će inflacija iznositi 1%, što indicira da se ne očekuju znatniji inflatorni pritisci. Postojeći aranžman monetarne politike najvećim dijelom omogućio je održavanje niske inflacije, što je jedan od preduslova za održiv ekonomski rast.

Uobičajena je praksa da centralne banke nadgledaju inflaciona očekivanja, da bi na osnovu toga mogle intervenisati i održavati stabilnu inflaciju.

CBBiH je po preporuci Evropske komisije pristupila polugodišnjim istraživanjima inflacionih očekivanja. Prikupljanje i analiziranje podataka prvenstveno se odnosi na inflaciona predviđanja eksperata finansijskog sektora u BiH za tekuću i narednu godinu.

Kako su naveli u saopštenju, CBBiH će i dalje, u saradnji s bankama i osiguravajućim društvima, redovno provoditi ova istraživanja i objavljivati rezultate radi transparentne komunikacije s javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike.