GIK ZENICA: Nema ograničenja prava političkim subjektima u segmentu posmatranja izbora

Gradska izborna komisija razmotrila je Vaš akt, “upororenje” od 13 11.2020. godine i u vezi s tim ukazuje na sljedeće:
Gradska izborna komisija je u skladu sa propisima procedurama i rokovima koje je utvrdila Centralna izborna komisija BiH izvršila akreditavanje posmatrača političkih subjekata na osnovu dostavljenih prijedloga.

Gradska izborna komisija je u procedurama donošenja odluke o određivanju posmatrača u
potpunosti primjenila odredbe izbornog zakona BiH poglavlje 17. izbori posmatrači.

Gradska izborna komisija niti jednim svojim aktom nije ograničila pravo političkih subjekata u segmentu posmatranja svih aktivnosti Komisije i biračkih odbora. Jedino ograničenje odnosi se na prisustvo više od jednog posmatrača istog političkog subjekta na jednom biračkom mjestu.

Obuka predsjednika i članova biračkih odbora kao i njihovih zamjenika izvršena je u
potpunosti prema metodologiji i sadržaju iz “Priručnika za rad biračkih odbora u Bosni i
Hercegovini-lokalni izbori 2020.godine.

Gradska izborna komisija obavezna je da provodi Izborni zakon BiH i podzakonske akte i nema ovlaštenja da drugačije uređuje procedure u izbornom procesu, a birački odbori kao tijela za provođenje izbora, dužni su omogućiti posmatračima političih subjekata da posmatraju njihov rad i aktivnosti.

Predsjednicima i članovima BO dostavljeni su Priručnici za rad biračkih odbora u Bosni i
Hercegovini-lokalni izbori 2020.

Gradska izborna komisija radi transparentno i nepristrastno.

 

Predsjednik GIK, Selver Keleštura