Platforma za progres – Zalaganje za državu, znanje, poštenje, mlade i odgovornost

Platforma za progres je pokret svih građana Bosne i Hercegovine i ima čast da po prvi put predstavi kandidate za Gradsko vijeće Zenice na Lokalnim izborima 2020. Kandidati Platforme za progres se zalažu za pet osnovnih i glavnih principa: #država, #znanje, #poštenje, #mladi i #odgovornost. Izgradnja Platforme za progres je počela na osnovu inicijative profesora Mirsada Hadžikadića, a što je podrazumijevalo uspostavu lokalnih zajednica.

Kroz rad Platforme za progres, prolazilo se kroz razne poteškoće i otežavajuće okolnosti, ali uz pomoć kako mladih, tako i iskusnih ljudi, uspjelo se izboriti da ova organizacija svakodnevno raste i da ima podršku u svim segmentima društva. Svjesni činjenice da Zenica posjeduje potencijal i resurse za prosperitet, ali isto tako svjesni da je veoma moguće da ti potencijali i resursi ne budu iskorišteni na najbolji mogući način. Stoga, čvrsta je odluka da se pruži sve od sebe na polju političkog angažmana, kako bi svi resursi i potencijali bili maksimalno iskorišteni za ekonomski napredak i razvitak Zenice.

“Kandidatska lista u Zenici ima 15 kandidata, za koje garantujem da svojim angažmanom mogu donijeti promjene u Zenici”, kazao je Afan Čečo, nosilac kandidatske liste.

Kandidati su: Afan Čečo, Slavica Jozić, Armin Terzić, Andrej Agačević, Lejla Djedović, Drago Đorđić, Adna Sofić, Erna Huseinović, Semir Sivro, Esmina Begović, Edin Osmančević, Ajka Ganić, Senahid Imamović, Refija Đulan.

Progres Zenice je moguć, bitno je da građani izađu na glasanje i da izaberu drugačije, nove ljude, nove pristupe!

Vrijeme je progres, za Platformu za progres!

Do nas je!