Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica za mjesec oktobar 2020. godine

U mjesecu oktobru 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

  • Matična knjiga rođenih        135
  • Matična knjiga vjenčanih      70
  • Matična knjiga umrlih          153

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenice.

 

Služba za opću upravu