Izbori u krovnoj kući bh. fudbala vjerovatno u martu ili aprilu 2021. godine

FOTO: Anadolija

Izborna skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine trebala bi biti održana sljedeće godine, a na njoj će biti izabrano novo rukovodstvo krovne kuće bosanskohercegovačkog fudbala u mandatu od četiri godine.

Jučer je održana sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je odlučeno da su općinski savezi obavezni izborne skupštine održati do 20. novembra.

Usvojen je i zaključak da su kantonalni savezi dužni održati izborne skupštine od 5. decembra do 20. decembra 2020. godine, dok je Fudbalski savez Federacije Bosne i Hercegovine dužan održati izbornu skupštinu do 1. februara 2021. godine.

Izborna skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske održana je 30. septembra 2020. godine, a nakon što se održi i izborna skupština FS Federacije Bosne i Hercegovine bit će zakazana i izborna skupština Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Na njoj bi trebali biti izabrana radna tijela skupštine, članovi Izvršnog odbora FS Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik, prvi potpredsjednik i drugi potpredsjednik FS Bosne i Hercegovine.

“Pored odluka vezanih za takmičenje u ligama Federacije Bosne i Hercegovine IO NS FBiH jučer je donio odluku o mapi puta za predstojeće izbore na svim nivoima u okviru NS BiH, a tako i u okviru NS FBiH. Tako su utvrđeni rokovi, odnosno mapa puta i način na koji ćemo doći do izbora na državnom nivou. Utvrđeni su prvo rokovi za općinske saveze s obzirom na to da je NS Tuzlanskog kantona sastavljen od općinskih saveza i rok za te saveze je 20. 11. 2020. godine. Sljedeći su rokovi utvrđeni za kantonalne saveze i oni bi trebali održati skupštine od 5. do 20. 12. 2020. godine i nakon toga uslijedit će skupština NS FBiH i rok za održavanje sjednice je 1. 2. 2021. godine, a te rokove nalažu i odredbe statuta NS FBiH. Imajući u vidu da je FS RS već održao svoju skupštinu nakon toga će uslijediti izbori na nivou NS BiH. Odluku o tome će donijeti IO NS BiH, a za očekivati je da će biti otprilike dva mjeseca nakon skupštine NS FBiH, jer tako propisuju odredbe statuta i entiteta i državnog Nogometnog saveza”, rekao je generalni sekretar FS Federacije BiH Eldin Baković za N1.

Izborna skupština NS Bosne i Hercegovine tako će biti održana u 2021. godini, vjerovatno u martu ili aprilu, u zavisnosti od toga kada će biti održana izborna skupština NS Federacije BiH.

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine sastoji se od 15 članova. Deset članova daje NS FBiH, a pet članova FS RS-a. Članovi Izvršnog odbora su valjano izabrani predsjednici entitetskih saveza i već je poznato da će jedan od članova Izvršnog odbora FS BiH biti Vico Zeljković koji je izabran za predsjednika FS RS-a krajem septembra 2020. godine.

 

N1