U Plahovićima riješen dugogodišnji problem putne komunikacije

U naselju Plahovići, u Mjesnoj zajednici Donja Gračanica završena je sanacija i asfaltiranje makadamskog puta u dužini od 615 metara.

Širina asfaltiranog kolovoza predmetnog puta je tri metra, a širina izgrađenog asfaltnog rigola, kao i širina bankine je pola metra.

Vrijednost izvedenih radova je 111.031,83 KM sa uračunatim PDV-om.

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova za izvođača je odabrana firma “MGV GRADNJA” d.o.o. Zavidovići.

Prošle godine je u sklopu investicionog održavanja putne infrastrukture na području grada Zenice izvršena prva faza asfaltiranja puta za naselje Plahovići u dužini od 500 metara.

Realizacijom projekta sanacije i asfaltiranja makadamskog puta riješen je dugogodišnji problem putne komunikacije u ovom naselju.