Izmjena režima saobraćaja na Talića brdu

Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da je planirana izmjena režima saobraćaja u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića (raskrsnica sa ulicom Talića brdo), zbog izvođenja radova na izgradnji kišnog preljeva KP1 na lijevoobalnom kolektoru, u periodu od 21.10.2020. godine do 14.11.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u dvije faze, pri čemu I faza podrazumijeva potpunu obustavu, a II faza djelimičnu obustavu saobraćaja u ulici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića (raskrsnica sa ulicom Talića brdo).

Za vrijeme potpunog prekida saobraćaja na lokaciji na kojoj se izvode radovi (u periodu od 21.10.2020. godine do 30.10.2020. godine), motorna vozila će se preusmjeravati na obilaznicu kroz ulicu Talića brdo, uz korištenje privremene mini kružne raskrsnice kod ulaza na postojeći parking.

Za vrijeme djelimične obustave saobraćaja (u periodu od 31.10.2020. godine do 14.11.2020. godine) samo će motorna vozila koja se kreću iz smjera autobuska stanica – Drveni most morati koristiti obilaznicu u ulici Talića brdo, dok će vozila iz suprotnog smjera imati obezbjeđen nesmetan prolaz kroz raskrsnicu.

Zbog nemogućnosti polukružnog okretanja za autobuse na predviđenoj mini kružnoj raskrsnici kao i nemogućnosti mimoilaženja autobusa sa ostalim vozilima, izvršit će se preusmjeravanje autobuskog saobraćaja na sljedeći način:

a)   Autobusi koji se kreću na liniji Drveni most – autobuska stanica preusmjeravaju se na alternativnu liniju Drveni most – ulica Londža  – kružna raskrsnica kod RK „Bosna“- Bulevar“.

b)   Autobusi koji se kreću na liniji autobuska stanica – Drveni most  preusmjeravaju se na alternativnu liniju Bulevar – kružna raskrsnica kod „RK „Bosna“ –  ulica Londža – Drveni most.