Grad želi dogovor oko održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz Zenicu

Gradska uprava, odnosno Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove duži vremenski period pokušava ostvariti saradnju sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona odnosno Kantonalnom direkcijom za ceste, a sve kako bi se pitanje održavanja regionalnih cesta koje prolaze kroz područje Grada Zenica regulisalo na zakonom propisan način.

Intenzivnija korespondencija po navedenom pitanju, za koju se slobodno može reći da je jednostrana jer je Gradska uprava ona strana koja konstantno pokušava pokrenuti aktivnosti na rješavanju predmetnog pitanja, vodi se već nekoliko godina. Volja za rješavanjem ovog pitanja sa druge strane nije iskazana, niti smo dobili odgovore na upućene dopise i urgencije.

Međutim, bez obzira na šutnju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK – Kantonalne direkcije za ceste na sve upućene dopise i urgencije, Gradska uprava sačinila je  prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa na poslovima održavanja dijelova regionalnih cesta koje prolaze kroz područje Grada Zenica i isti uputila nadležnom ministarstvu na saglasnost i potpis.

Prijedlog Ugovora, sačinjen je prvenstveno radi obaveze zaključivanja istog propisane Zakonom o cestama FBiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 12/10, 16/10 i 66/13 ), ali i zbog potrebe definisanja pitanja koja se tiču sigurnosti saobraćaja na dionicama koje su predmetom prijedloga Ugovora (horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija), kao i pitanja kompletnog sistema održavanja cesta (ljetno i zimsko) i građevinskih objekata na istima, te izvođenje radova kojim se osigurava siguran saobraćaj i očuvanje projektovanog stanja ceste.

Osim toga, građani Zenice svake godine, pa i ove, traže odgovore na pitanja koja se tiču održavanja predmetnih cesta (ko šta radi, jedna kolovozna traka – jedan izvođač, druga kolovozna traka – drugi izvođač itd). Ne želimo da zbog gore navedenih anomalija početak i ove zimske sezone obilježe problemi na GGM-u i satirični tekstovi na račun Grada i ZDK kada je riječ o održavanju dijela regionalne ceste koja prolazi kroz naš grad.

Nadamo se da ova šutnja druge strane, ne znači nastavak ignorisanja problema koji traje od prvog dana ovog projekta za kojeg je Grad Zenica zadužen za preko 25 miliona američkih dolara iako se radi o regionalnoj cesti.

Da je Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica sa svoje strane poduzela sve potrebne radnje da učesnici u saobraćaju imaju povoljne uslove za vožnju, govore i dopisi koji su prilog ovoj Informaciji.