Udruženje “Medica” Zenica organizuje “Dječiju nedjelju”

FOTO: Medica

Udruženje “Medica” Zenica u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, a u povodu obilježavanja “Dječije nedjelje” u skladu sa svim preporukama i mjerama vezanim za pandemiju COVID-19 provodi online kampanju obilježavanja ove manifestacije.

“Tokom pandemije pružali smo online i putem SOS telefona svima pomoć i podršku a čim su se stekli uslovi, organizovali smo kreativne radionice na kojima su djeca pričala o stresnim situacijama kao i o preživljenom nasilju”, kazala je Sabiha Husić, direktorica Medice Zenica.

Bez obzira na epidemiološku situaciju naravno uz poštivanje istih, Medica Zenica odlučila je obilježiti “Dječiju nedjelju” kako bi djeca Medice poslala poruku da i dalje nastavljaju govoriti o dječijim pravima, a prije svega o školi i zabavi. Online kampanja je ustvari, kažu u ovom udruženju, i rezultirala edukativnim radionicama koje su sprovodili od maja pa sve do danas.

“Više od 50 posto zbrinutih osoba u Medici Zenica su djeca, ali primjećujemo da je povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja od maloljetnica što dovoljno govori o tome kako moramo i dalje raditi na podizanju svijesti kod mlađih i djece da prijavljuju nasilje što činimo kontinuirano, a i tokom ove kampanje”, kazala je Sabiha Husić, direktorica Medice Zenica.

 

Belinda Dorić