Očitovanje Gradske uprave Zenica o navodima vezanim za deponovanje materijala u Poslovnoj zoni “Zenica jug”

Grad Zenica ima izuzetno korektnu saradnju sa JP Autoceste FBiH.

Tokom izvođenja radova na obilaznici Koridora Vc oko Grada Zenica potpisano je nekoliko sporazuma o prijateljskom okruženju u sklopu kojih su se JP Autoceste FBiH obavezale da će realizovati različite projekte za lokalnu zajednicu (sjeverni i južni ulaz u Grad Zenica sa izgradnjom mostova preko rijeke Bosne i direktnom vezom na Koridor Vc, rekonstrukcija i izgradnja više desetina kilometara lokalne putne mreže, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže…).

Grad Zenica je obezbijedio prethodnu saglasnost za lociranje deponija materijala iz iskopa, a JP Autoceste FBiH su dužne da obezbijede projektno-tehničku dokumentaciju, sve dozvole i saglasnosti za deponovanje materijala iz iskopa, nadzor tokom deponovanja, kao i tehnički prijem formiranih deponija.

JP Autoceste FBiH nije nikada isplatilo bilo kakvu finansijsku naknadu Gradu Zenica za deponovanje materijala iz iskopa na Koridoru Vc.

JP Autoceste FBiH i Grad Zenica nisu nikada isplatili bilo kakvu finansijsku naknadu vlasnicima privatnih parcela na području poslovne zone Zenica jug za deponovanje materijala iz iskopa.

Deponovanje materijala iz iskopa na području poslovne zone Zenica jug se izvodi u sklopu priprema za formiranje poslovne zone, a sve prema pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji, koja je dio projektne dokumentacije za izgradnju Koridora Vc, za koju je izdata građevinska dozvola.

 

zenica.ba