Nastavlja se pad cijena u BiH

FOTO: Web

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u augustu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,2 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u augustu 2020. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duhana za 0,2 posto, Stanovanja i režijskih izdataka za 0,1 posto, Zdravstva za 0,1 posto, Prijevoza za 0,8 posto te Rekreacije i kulture za 0,1 posto.

Pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih napitaka za 0,9 posto i odjeće i obuće za 1,6 posto.

Nivo cijena u augustu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine niži je za 1,2 posto.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima ‘Hrana i bezalkoholni napici’ za 1,5 posto, ‘Alkoholna pića i duhan’ za 3,8 posto, ‘Zdravstvo’ za 1,1 posto, ‘Komunikacije’ za 0,7 posto, ‘Restorani i hoteli’ za 2,1 posto te ‘Ostala dobra i usluge’ za 0,3 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 10,3 posto, ‘Stanovanje i režijski izdaci’ za 1 posto, ‘Namještaj’, ‘kućanski uređaji i redovno održavanje kuće’ za 0,5 posto te ‘Prijevoz’ za 10,6 posto, te ‘Rekreacija i kultura’ za 0,3 posto, a prema podacima Agencije za statistiku BiH.

 

biznisinfo.ba