U Općinskom sudu Zenica počela “Sedmica sudske nagodbe”

FOTO: Zenicainfo.ba

U Općinskom sudu Zenica ovog ponedjeljka počela je “Sedmica sudske nagodbe” i trajat će do 2. oktobra 2020. godine.   

Od 2016. godine implementira je Visokog sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine  realizujući je u svim sudovima Bosne i Hercegovine sredstvima Vlada Norveške i Švedske.

“Ovo je već sedma ‘Sedmica sudske nagodbe’. Cilj je rješavanje što većeg broja parničnih i vanparničnih predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, ekonomičnije i brže za stranke. Sud garantuje valjanost ovakvih nagodbi u smislu pravomoćnosti i izvršnosti jednako kao da se radilo o sudskim odlukama. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje je prioritet brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda. Spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom, postignut sporazumom učesnika nagodbe unesenim u zapisnik i sa potpisom stranaka. Prošle godine Općinski sud Zenica postigao je ukupno 186 sudskih nagodbi u kojim su učestvovale 203 osobe”, rekao je za RTV Zenica, Naiče Arnaut, glasnogovornik po ovlaštenju Općinskog suda Zenica.

Zijada Ramić