Policijski komesar Semir Šut o situaciji sa migrantima u ZDK

Na području Zeničko-dobojskog kantona boravi između 200 i 300 migranata, potvrdio je policijski komesar Semir Šut.

Pratimo stanje a ono što su trendovi je kontinuirani priliv i tranzit migranata kroz Zeničko-dobojski kanton.

„Na sedmičnom nivou evidentirano između 50 i 70 migranata“, dodaje komesar Šut.

Prema njegovim riječima, ostvaruje se stalni kontakt sa Službom za poslove sa strancima i smještanje migranata u prihvatne centre kada je to moguće.

No, kako ističe, prihvatni centri su prebukirani i vrlo često iskrsne problem da se smještanje migranata u centre ne može realizovati.

U posljednje vrijeme evidentirani su i incidenti i krivična djela u kojima su učestvovali migranti, stoga su u MUP-u ZDK modifikovali plan policije za slučaj pogoršanja migrantske krize.

„Pokrili smo kritična mjesta gdje je dolazilo do tih incidenata, posebno u Gradu Zenica, gdje je pojačano prisustvo policije, prije svega na većim okupljalištima građana i tamo gdje se okupljaju djeca“, istakao je Šut.

Njegova je procjena, da je trenutno najteža i kako kaže dramatična situacija u Unsko-sanskom kantonu, potom po težini situacije slijedi Kanton Sarajevo i Tuzlanski, dok je ZDK sljedeći na listi uzevši u obzir broj migranata i problematiku koja je prisutna.(Šerif B.)