Počeli konzervatorski radovi na oštećenom zidu tvrđave Vranduk

Nakon što su završene sve potrebne procudure, postavljanjem skele započeli su konzervatorski radovi na obrušenom dijelu zidnog platna južnog bedema tvrđave Vranduk.

Prva oštećenja na dijelu oplate južnog bedema tvrđave Vranduk uočena su tokom 2019. godine, a do obrušavanja zidine, ukupne površine 25 metara kvadratnih i dubine 50 centimetara, došlo je početkom ove godine.

„Obrušavanje se desilo na otprilike više od polovine visine bedema. Studioznim posmatranjem ovog oštećenja mi smo uočili da je jezgra zida zdrava, statički je stabilna, te da nema oštećenja i pukotina“, kaže Mirsada Arslani, arhitektica na konzervaciji i restauraciji kultrurno-istorijskih građevinskih objekata u Muzeju grada Zenica

To znači da će posao na obnovi zida biti znatno lakši nego što su to pokazale prve analize. Lakši, ali ne i jednostavniji jer se konzervacija ogleda u formi fizičkog dodavanja ili primjeni veznih ili potpornih materijala, zamjeni dotrajalih ili vraćanju odvojenih dijelova, sa odgovarajućim materijalima i detaljima tako da se ne mijenja izgled ili bilo koja karakteristika strukture.

Vrijednost druge faze radova je 23.000 konvertibilnih maraka, a rok za završetak ugovorenih poslova je 45 dana.(Rešad Š.)