Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – juli 2020. godine

U mjesecu julu 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

– Matična knjiga rođenih 138

– Matična knjiga vjenčanih 74

– Matična knjiga umrlih 84

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.