Uskoro izgradnja još 13 dječijih i sportskih igrališta na području grada Zenica

U protekle tri godine na području Grada Zenice izgrađeno je 12 dječijih igrališta a za ove namjene iz gradskog budžeta izdvojeno je blizu 186 hiljada konvertibilnih maraka.

Od početka ove godine nastavljeni su radovi na završetku izgradnje započetih igrališta a, kako navode iz Gradske uprave, pripremljeno je i 13 elaborata i projekata za izgradnju novih dječijih i sportskih igrališta. Agencija ZEDA je prema ugovoru zadužena za ispitivanje, pregled i eventualnu popravku dječijih igrališta na području grada Zenice čiji je vlasnik Grad Zenica.

– Ukoliko se ustanovi da postoje nedostaci, odnosno odstupanja od zahtjeva standarda na mobilijaru dječijih igrališta, sporna sprava ili cijelo igralište će biti označeno, te će poslovni subjekt zadužen za održavanje dječijih igrališta u koordinaciji sa Službom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica preuzeti potrebne aktivnosti kako bi isto vratilo u funkciju. ZEDA dogovara i popravku igrališta u okviru garancije od pet godina koja važi za većinu dječjih igrališta, saopštili su iz Gradske uprave.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se vrši u redovnoj proceduri kada se obavlja proljetna i jesenja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, a prilikom provođenja dezinfekcije grada zbog COVID-a 19, ovim postupkom su obuhvaćena i dječja igrališta.(B.D.)