U Parku Papirna počela gradnja pješačkih staza od betonske galanterije

U Parku Papirna u Zenici uskoro će biti završeni radovi na izgradnji pješačke staze od betonske galanterije.

Grad Zenica je po završetku otvorenog postupka javne nabavke radova zaključio Ugovor o izvođenju radova sa firmom “Flex Invest” d.o.o. Sarajevo.

Sanaciji pješačkih staza u Parku Papirna prethodila je izrada Elaborata u okviru kojeg je predviđeno rušenje dotrajale betonske staze širine 2 metra i asfaltne širine 2,7 metara, ukupne dužine 115 metara te izgradnja nove staze od betonske galanterije, zajedno sa ivičnjacima.

Izgradnjom nove pješačke staze ukupne širine 2,6 metara predviđa se iskop i ugradnja tamponskog sloja, betonskih ploča u sloju pjeska i ivičnjaka, kao i javna rasvjeta.

Također, planirana je i montaža šest novih klupa sa korpom.

Ulaganje je vrijedno 43.056,00 KM sa PDV-om, a sredstva je obezbijedio Grad Zenica.