Sud u Sarajevu smijenio čelništvo Sindikata BiH

Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je imenovao privremenog zastupnika u Savezu samostalnih sindikata (SSS) BiH.

Općinski sud, tačnije sudija Firdeus Alajbegović, donio je rješenje 16. jula ove godine po tužbi koju je protiv SSSBiH pokrenulo 11 granskih sindikata, piše Dnevni avaz.

“Tuženom Savezu samostalnih sindikata BiH, koji nema lice ovlašteno za zastupanje, postavlja se privremeni zastupnik. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Privremeni zastupnik će prava i dužnosti obavljati sve dok protivnik predlagatelja/tuženi ne postavi lice ovlašteno za zastupanje pred Sudom.”, navodi se u rješenju koje je potpisao sudija Alajbegović.

Do tužbe je došlo zbog činjenice da Savez samostalnih sindikata trenutno ima dva predsjednika, Selvedina Šatorovića i Mevludina Bektića.

Mevludin Bektić je 12. februara ove godine na vanrednom Kongresu Saveza samostalnih sindikata BiH, koji je organiziralo 16 granskih sindikata koji su smatrali da je vanredni Kongres održan u oktobru 2018. godine u Zenici, a na kojem je za predsjednika izabran Selvedin Šatorović, bio nelegalan.

Na kongresu koji je 12. februara održan u zgradi “Elektroprivrede BiH” u Sarajevu bilo je prisutno 114 od ukupno 157 delegata, dok su još dva granska sindikata stala na stranu Bektića nakon održavanja ovog kongresa.

U konačnici, Bektić trenutno okuplja 18 granskih sindikata, a Šatorović četiri.

S druge strane, Šatorović ističe da kongres nije organiziran niti sazvan u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama BiH i Statutom Saveza samostalnih sindikata BiH.

Advokat iz Sarajeva koji je imenovan za privremenog zastupnika u ponedjeljak pokušat će ući u prostorije Saveza samostalnih sindikata BiH.

Međutim, prema izvoru Dnevnog avaza, upitno je hoće li Šatorović dozvoliti preuzimanje prostorija i kabineta predsjednika, jer to isto prethodno nije dozvolio ni Bektiću.

Privremeni pravni zastupnik ili upravitelj u Savezu samostalnih sindikata BiH, nakon preuzimanja dužnosti, obavezan je imenovati nova tijela SSSBiH.

Osim toga, dužan je i organizirati novi kongres SSSBiH, a kako bi se na taj način riješio trenutni raskol.

Izvor: Avaz.ba