U pripremi digitalni udžbenici za osnovnoškolsko obrazovanje

Izdavačke kuće „Vrijeme“ iz Zenice i „Nam“ iz Tuzle pioniri su u uvođenju digitalnih plaformi za osnovnoškolsko obrazovanje.

Kombinacija printanih udžbenika sa njihovom digitalnom dopunom i podrškom, dio su standarda savremenog svijeta.  Digitalna platforma koju Vrijeme i Nam uvode od ove školske godine nudi najbolje u konceptu kombinovanog učenja koji objedinjuje štampano i digitalno – kaže Muamer Spahić, direktor IK „Vrijeme“ Zenica.

“Koncept počiva na tome da mi printani udžbenik koristimo kao osnovu a digitalna platforma upotpunjuje njegov sadržaj. Koristeći prednosti jednog i drugog medija mi, zapravo, želimo olakšati i unaprijediti obrazovni proces“, objašnjava Spahić. Digitalna platforma, po njegovim riječima, nije PDF varijanta printanog udžbenika. Ona mora ispuniti osnovne kriterije a to su dinamičko predočavanje, simulacija i interakcija. Ova platforma je interaktivna i uključuje audio-vizuelne sadržaje kao dopunu udžbenika. Kao takva, ova je platforma prije svega namijenjena učenicima. “S druge strane, olakšaće i unaprijediti rad nastavnika a ima i jedan segment za roditelje tako da zaokružujemo taj cijeli proces gdje će biti lakše pratiti napredak učenika u nastavnom procesu“,kaže Muamer Spahić.

Do početka nove školske godine u digitalnoj platformi biće obrađeno petnaestak udžbenika za osnovce što će učenicima olakšati proces usvajanja novih znanja. Poseban izazov je edukacija nastavnika i roditelja i to je proces koji će „Vrijeme“ i „Nam“ realizirati tokom školske godine. Kažu da se raduju tom izazovu i da će ga uspjšeno savladati. Do početka naredne školske godine, po riječima Muamera Spahića cijeli bi proces trebao biti dovršen i svaki će udženik imati svoju digitalnu dopunu. Sve je ovo prilično skupo i zahtijeva i podršku nadležnih državnih organa. Prvi pozitivni koraci na tom planu već su učinjeni.(Danko T.)