Udruženje poslodavaca Zenica održalo sastanak sa predstavnicima Porezne uprave ZDK

Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji sa Poreskom upravom ZDK organizovalo je sastanak na kojem je govoreno o aktuelnim problemima koji opterećuju poslodavce, a u domenu su rada Poreske uprave.

„Već smo imali nekoliko sastanaka sa Udruženjem poslodavaca Zenica što se pokazalo vrlo efikasnim jer uspješno razjasnimo probleme koji su u određenom periodu najaktuelniji“, kaže Semina Kustura-Imamović, šefica Porezne ispostave u Zenici. Jedan od takvih je i zakonska regulativa kojom se ublažavaju posljedice pandemije korona virusa. Govoreno je o podnošenju ZSD obrazaca za subvencioniranje doprinosa poduzetnicima za mjesece april i maj koji su ostvarili pravo na to. “Tu smo da obrazložimo koji su se problemi pojavili u tom procesu i ponudimo odgovore i rješenja shodno stavovima Poreske uprave i Ministarstva finansija. Pri kraju je obrada ZSD obrazaca za april i maj, i Porezna ispostava Zenica proslijedila ih je u središnji ured u Sarajevu nakon čega će biti proslijeđeni Ministarstvu finansija na isplatu. Isplate za april već su počele“, kazala je Semina Kustura-Imamović.

Današnji sastanak, po riječima Senaide Turkić, predsjednice Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenica, nastavak je uspješne saradnje sa Poreskom upravom. “Razlog je što se mi u svom poslovanje vrlo često susrećemo sa velikim brojem nedoumica koje teba riješiti. Smatramo da je ovo jedan dobar način, da se ne obraćamo pojedinačno Poreskoj upravi nego da te nejasnoće pokušamo riješiti na ovakvim zajedničkim sastancima kojih smo imali nekoliko i koji su polučili vrlo dobre rezultate“. Na današnjem sastanku bilo je riječi i o problematici transfernih cijena, porezu na dobit i prodaji ispod nabavne cijene.(D.T.)