Rekonstrukcija vodovodne linije u ulici Potok

Javno preduzeće „ViK“ Zenica je okončalo radove na rekonstrukciji vodovodne linije u ulici Potok. Izvršena je zamjena stare vodovodne linije u ukupnoj dužini od oko 100 metara na kojoj je zbog dotrajalosti instalacija često dolazilo do pojave kvarova.

Radovi su obuhvatali polaganje vodovodne linije navedene dužine, izgradnju čvorišta i 4 vodomjerna okna, kao i izmještanje svih vodomjera iz privatnih parcela na javnu površinu.
Rekonstrukcija vodovodne linije u ulici Potok je investicija JP „ViK“ Zenica ukupne vrijednosti oko 20.000 KM i sve građevinske i monterske radove preduzeće je izvelo vlastitim kapacitetima.

Cilj projekta je unapređenje vodovodne infrastrukture u ovom dijelu grada, a važno je napomenuti da su predmetni radovi izvedeni prije planiranog asfaltiranja ovog dijela ulice Potok. (Izvor: www.zenica.ba)