Zakon o stečaju nepovoljan za radnike!

Udruženje poslodavaca Federacije BiH pripremilo je Prijedlog zakona o stečaju i dostavilo ga Vladi Federacije, ministarstvu pravde i Ekonomsko-socijalnom vijeću. Koncept predloženog Zakona o stečaju temelji se na principima evropskog stečajnog prava, te su u odnosu na važeće zakonodavstvo uvedene bitne novine, saopštilo je Udruženje poslodavaca.

U odnosu na postojeće zakonodavstvo, novopredloženim rješenjima se predstečajnom postupku pridaje veći značaj, s ciljem finansijskog i operativnog restrukturiranja privrednih subjekata. Definisani su uslovi i lica koja su dužna pokrenuti postupak, precizirani rokovi za pokretanje i okončanje stečaja i definisana odgovornost za pričinjenu štetu.

Na ovaj način, smatraju poslodavci, smanjiće se mogućnost malverzacija i omogućiti oporavak zdravih dijelova preduzeća u stečaju.

„Preciziran je rok u kojem se mora pokrenuti stečajni postupak ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, a definiran je i maksimalni rok za okončanje stečajnog postupka, kao i uvođenje sankcija zbog propuštanja rokova. Skraćeni su rokovi za poduzimanje pojedinih radnji u postupku, npr. rokovi za prodaju i unovčavanje imovine na način da se uvodi obaveza primjene odredbe Zakona o izvršnom postupku FBiH.

Također je ograničen broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva, a u složenim slučajevima na četiri predmeta, te povećan stepen kontrole rada stečajnog upravnika na način da se uvodi obaveza podnošenja mjesečnog izvještaja stečajnom sudiji i odboru povjeritelja. Definirana je odgovornost svih učesnika u stečajnom postupku za štetu koju prouzrokuju svojim nesavjesnim radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje, a utvrđene su i sankcije za učesnike stečajnog postupka ukoliko kasne u provedbi potrebnih radnji, jer je u praksi kao slabost stečajnog postupka uočena njegova dužina trajanja, koja sa jedne strane povećava troškove, a s druge odugovlači namirenje povjerilaca.

Ove i druge promjene u stečajnom zakonu omogućit će uspješno provođenje stečajnog postupka, te brzo i kvalitetno namirenje povjerilaca. To će omogućiti privrednim društvima sa finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze, otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život. Poslodavci smatraju da bi usvajanje zakona u predloženom obliku omogućilo očuvanje radnih mjesta imajući u vidu da bi veliki broj firmi koje su došle u krizu zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa imale mogućnost restruktuiranja u predstečajnom postupku“, navodi Udruženje poslodavaca FBiH u svom saopštenju.

Što se prava radnika tiče, u prijedlogu novog stečajnog zakona nije se mijenjalo ništa, ističu iz Udruženja poslodavaca.

Savez samostalnih sindikata BiH, kao jedan od partnera u socijalnom dijalogu s Vladom Federacije, koji nije imao uvid u prijedlog Udruženja poslodavaca, iako je on upućen i Ekonomsko-socijalnom vijeću, sumnja u dobre namjere autora novih rješenja.

Ekonomsko-socijalno vijeće djeluje nezakonito, jer u njemu sjede predstavnici sindikata koje je birao premijer, a ne legitimni predstavnici radnika, izabrani među članovima Glavnog odbora Sindikata. A sve što je do sada došlo iz njihove kuhinje, po radnike je bilo nepovoljno“, ističe predsjednik Saveza, Selvedin Šatorović.

Sama činjenica dase  još ne razgovara o povećanju najniže plate na hiljadu KM, već se traže načini da se izbjegne ta priča i na razne načine oslabi pozicija radnika, govori o namjerama poslodavaca i Vlade Federacije, koji vješto koriste ovu krizu da bi dodatno osnažili poslodavce, povećali kapital i umanjili prava radnika“, mišljenja je Šatorović.

Ukoliko novopredložena rješenja dođu do Parlamenta, Sindikat najavljuje lobiranje protiv usvajanja novog Zakona o stečaju.

Broj ugašenih privrednih subjekata u BiH stalno raste, a prema procjenama Udruženja poslodavaca, u više od 90 posto slučajeva, proglašenje stečaja označi i kraj za preduzeća i njihove radnike. (Sanja Stević)