Nastavljena rekonstrukcija vodovoda u Kovačićima

Početkom jula nastavljena je realizacija ugovorenih poslova na projektu “Rekonstrukcija vodovoda za naselje Kovačići” u mjesnoj zajednici Babino. Prvobitno započeti radovi, privremeno su zaustavljeni zbog konfiguracije terena na kojoj se isti izvode, odnosno zbog otežanog pristupa mašinama usljed vlažnog, strmog i blatnjavog terena.

Cilj projekta je da se izvrši rekonstrukcija postojećeg sistema kaptaža i dovodnih cjevovoda do rezervoara sa kojeg se snabdijeva kompletno naselje Kovačići.

Rekonstrukcija podrazumijeva ponovnu izgradnju kaptaža sa zaštinom ogradom, njihovo uvezivanje sa pratećim infrastrukturnim objektima na trasi (muljni i zračni filteri, rasteretne komore i cjevovod) imaju za cilj da na kvalitetan način objedine dosadašnji način snabdijevanja vodom i obezbjedi dodatne količine pitke vode.

Nakon provedene tenderske procedure, rekonstrukcija vodovoda za naselje Kovačići povjerena je preduzeću “Špic-beton” Zenica, u vrijednosti od 108.462,82KM sa PDV-om. Sredstva su obezbjeđena na osnovu Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu.

Nadam se da će Gradsko vijeće u nastavku 49. sjednice zakazane za četvrtak, deblokirati 28 projekata koji se trebaju realizovati u okviru Plana ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Zenice za 2020. godinu. Ovim Planom predviđene su investicije vrijedne 2.690.000 KM, čime bi riješili brojne probleme u oblasti vodoprivrede“, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Nadzor nad izvođenjem radova u Kovačićima, MZ Babino, vrši Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica”. (izvor: www.zenica.ba)