Učenje na daljinu donijelo različite izazove za sve učesnike u obrazovnom procesu

Učenici u Bosni i Hercegovini završili su godinu ne vraćajući se u školske klupe.

Nastava se, zbog epidemije, održavala online i putem javnih servisa. Učenje na daljinu donijelo je različite izazove za sve učesnike u obrazovnom procesu.

U Zeničko-dobojskom kantonu, svi učenici osnovnih i srednjih škola, njih blizu 42 hiljade, ovu školsku godinu završili su sa uspjehom, koji nije mogao biti manji u odnosu na onaj ostvaren na polugodištu.

Prvi razred srednje škole za Hanu Huskić počeo je u klupi, a okončan online ispitima. „Bilo je zanimljivo, ali smo mogli više naučiti u školskim klupama”, ocijenila je Hana.

Hana Huskić

Procjene proistakle iz analize procesa moći će se upotrijebiti u slučaju ponovne potrebe da se nastava iz klupa mora prilagoditi onoj na daljinu. U suštini, u resornom ministarstvu su zadovoljni, ocijenivši cijelu sezonu učenja na daljinu – uspješnom.

„Svi su se prilagodili novonastaloj situaciji, pogotovo naši nastavnici. Učenici su svakako rođeni u sistemu nove tehnologije, pa je njima bilo jednostavnije. Svakako su veliku ulogu preuzeli i roditelji, kojima se trebamo zahvaliti”, kaže stručna saradnica za predškolsko i osnovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Rasema Sarić.

Rasema Sarić

Više od dvije stotine učenika osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu nije imalo pristup internetu, 147 ni odgovarajući uređaj, putem kojeg bi pratili online nastavu. Pa ipak, prema upustvu ministarstva, svi su na kraju dobili prolaznu ocjenu, koja nije smjela biti niža u odnosu na uspjeh iz prvog polugodišta.

Upravo to je uputstvo, po mišljenju roditelja, otežalo posao profesorima i demotivisalo većinu učenika.

„Znači, oni učenici koji su radili, radili, radili, oni su jednostavno izgubili onaj motiv da nastave tako, jer su saznali da će učenici koji ne rade ništa, imati istu ocjenu kao na polugodištu”, kaže predsjednica Vijeća roditelja učenika Srednje muzičke škole, Lejla Abazović.

Lejla Abazović

Profesorica u Srednjoj muzičkoj školi Meliha Salčinović, smatra da je ovaj kanton nespreman ušao u proces učenja na daljinu. O digitalnom nastavnom procesu, naši su se profesori edukovali tek kroz samu praksu, bez prethodnih edukacija, za razliku od nastavnika u nekim drugim kantonima.

„Mi smo apsolutno dočekali uvođenje online nastave nespremni. Nastavnici su bili prepušteni sami sebi. Od Ministarstva smo dobili dopis da se trebamo služiti online platformama i aplikacijama tipa vibera, ostalo je sve bilo na nastavnicima i menadžmentima škole”, ističe profesorica u Srednjoj muzičkoj školi, Meliha Salčinović.

Meliha Salčinović

Sve u svemu, prva sezona učenja na daljinu pokazala je i slabosti i dobre strane digitalne nastave i ukazala na ono šta treba mijenjati, kako bi u budućnosti, ako bude potrebe, svi bolje odgovorili zadatku. Hoće li učenici na jesen ponovo u školske klupe ili će i dalje učiti na daljinu, još je neizvijesno.(Sanja Stević)