Akcija promocije dječijih prava u organizaciji Asocijacije “LEDA”

Aktivisti Asocijacije za razvoj „Leda” iz Zenice priredili su u Tržnom centru Džananović, akciju promocije dječijih prava, s ciljem da potaknu javnost da se jače zauzima za ostvarenje osnovnih prava djece u Bosni i Hercegovini.

„Svaki dan treba da bude dan djeteta. Djeci su u Bosni i Hercegovini danas ugrožena osnovna prava, poput prava na obrazovanje. Više od 30 posto djece u BiH suočeno s rizikom od siromaštva. Mi ovim akcijama želimo potaknuti javnost da nam pomogne u namjeri da zaštitimo prava djece i poboljšamo svjesnost o dječijim pravima među samom djecom, roditeljima i svim građanima”, ističe Arzina Mulić Stupar, koordinatorica Projekta „Neka svaki dan bude dan djeteta”, koji se u saradnji sa Centrom za psihološku podršku „Sensus” iz Mostara, u okviru Iris mreže, te sa organizacijama LIR civilno društvo i ASB South East Europe i uz finansijsku podršku Evropske unije, realizuje istovremeno u Zenici i Mostaru.(Sanja S.)