Od dvije najavljene sjednice Gradskog vijeća nije održana nijedna

Danas je, kako je najavljeno, trebalo da budu održane dvije sjednice Gradskog vijeća Zenice, drugi dio prethodne, prekinute zbog nedostatka kvoruma u četvrtak i 50. redovna sjednica.

Nije održana ni jedna. Prethodna sjednica nije nastavljena zbog neprisustva većine vijećnika, a redovna, koja je trebalo da počne u 12 sati, zbog neobrazloženog odsustva predsjedavajuće, Dijane Bešić.

U pozadini cijele situacije je dokument koji je Kadrovskoj komisiji trebalo da dostavi takozvana nova vijećnićka većina. Prema tom dokumentu, vijećnici SBB-a, SDP-a, DF-a, Snage centra, Naše stranke i nekolicina samostalnih vijećnika, izrazili su spremnost da smijene predsjedavajuću i dva vijećnika Stranke demokratske akcije u Radnom predsjedništvu. Po tom sporazumu, na mjesto predsjedavajućeg trebao bi da bude postavljen Almir Babajić iz SDP-a.

S obzirom da dosadašnja predsjedavajuća Vijeća, Dijana Bešić, svoje odsustvo sa sjednice nije obrazložila, niko, uključujući i njenog zamjenika, Jasmin Hodžić, nije se usudio preuzeti tu funkciju. Nije poznato kada će se steći uslovi za nastavak prethodne i održavanje nove redovne sjednice Gradskog vijeća.(Sanja Stević)