Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća Zenica za 2020. godinu

Tekst Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 1. januar do 31. decembar 2020. godine upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti najkasnije do 19. juna 2020. godine, zaključno s navedenim datumom, Stručnoj službi Gradskog vijeća.