UNM Zenica poziva Gradsko vijeće na usvajanje rezolucije o osudi odnosa Vlade i Premijera ZDK prema Gradu Zenici

Udruženje nacionalnih manjina iz Zenice (UNM Zenica), ispred Roma i svih ostalih pripadnika nacionalnih manjina koji žive u gradu Zenici, poziva vijećnike Grada Zenice da pokrenu inicijativu za usvajanje rezolucije o osudi odnosa Vlade i Premijera Zeničko-Dobojskog kantona prema Gradu Zenici.

Kao jedna od najaktivnijih organizacija civilnog društva koja djeluje na prostoru grada Zenice, teško nam je gledati svakodnevne opstrukcije od strane Vlade i Premijera Zeničko-Dobojskog kantona usmjerene na rad i djelovanje gradonačelnika Fuada Kasumovića, kao i odnos istih prema građanima Zenice.

Ovo se najbolje vidi na primjeru odnosa Vlade i Premijera Zeničko-Dobojskog kantona prema pripadnicima manjinskih naroda. Naime, prema Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH, br. 12/03, 76/05 i 83/08), nivoi vlasti u BiH poput kantona, gradova i općina dužni su u okviru svojihbudžetskih sredstava osigurati sredstva radi ostvarivanja prava koja pripadaju nacionalnim manjinama na osnovu ovog zakona, a kao što su: upotreba jezika; obrazovanje u smislu izučavanja maternjeg jezika kulture i historije nacionalne manjine kojoj pripadaju; informiranje na jezicima manjine kojoj pripadaju; ostvarivanje ekonomsko-socijalnih prava; te na kraju možda i najvažnije – zadovoljanje kulturnih potreba nacionalnih manjina sa ciljem očuvanja kulture i identiteta.

Na žalost i štetu pripadnika nacionalnih manjina, iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2020. godinu vidljivo je da se o pripadnicima nacionalnih manjina nije uopšte ni razmišljalo, niti su nacionalne manjine uvrštene kao posebna kategorija. Na drugu stranu, imamo pozitivan primjer gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji je i pored brojnih opstrukcija od strane kantonalne vlasti, ali i sudionika gradskog vijeća koji čine vlast i na kantonalnom nivou, u vrijeme pandemije korona virusa posebnu pažnju posvetio romskoj zajednici, dijeleći im socijalne i higijenske pakete, uvodeći pitku vodu, te vršenjem redovne dezinfekcije romskih naselja. Također, određena sredstva kao direktna podrška romskoj zajednici transferisana su i kroz UNM Zenica. Pored Roma, gradonačelnik Kasumović je posebnu pažnju posvetio invalidnim kategorijama, dijeleći invalidima socijalne kupone i sl. Grad Zenica i gradonačelnik Kasumović predvidjeli su nacionalne manjine u budžetu, za razliku od najlošije kantonalne vlasti od rata na ovamo.

Budući da kantonalna vlast ni na koji način nije pomogla grad Zenicu za vrijeme pandemije virusa korona, pozivamo vijećnike u gradskom vijeću da pokrenu i izglasaju rezoluciju u osudi ovakvog nerada i nebrige kantonalne vlade i premijera. Ovim putem pozivamo i vijećnike koji čine vladajuću većinu, da se konačno okane stalnih opstrukcija i kočenja razvoja grada Zenice, te da i oni podrže ovu rezoluciju, čak šta više, da upravo oni budu pokretači inicijative kojom bi osudili ponašanje svojih kolega sa viših nivoa vlasti, te tako pokazali da i oni imaju svoje „zeničko JA“.

PRESS CENTAR

UDRUŽENJE NACIONALNIH MANJINA IZ ZENICE