Objavljen Javni poziv OCD/NVO za dodjelu sredstava za projekte iz oblasti zaštite okoliša i poboljšanja energetske efikasnosti

Grad Zenica putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove raspisao je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama sa područja Grada Zenica za predaju prijedloga projekata u sklopu raspodjele budžetskih sredstava za 2020. godinu.

Sredstva će biti utrošena za projekte koji podrazumijevaju mjere na razvijanju i jačanju ekološke kulture i svijesti građana, zaštitu prirode i prirodnih bogatstava, vode i tla, zatim projekte u oblasti upravljanja otpadom, poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja zraka.

Za kandidovane projekte koji budu sufinansirani, dodijelit će se sredstva u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM.

Pravo da učestvuju u Javnom pozivu imaju sve formalno registrovane organizacije civilnog društva odnosno nevladine organizacije sa područja Grada Zenica koje u Statutu udruženja imaju naznačen angažman u oblasti zaštite životne sredine.

Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektnim prijedlogom, dok projekat može obuhvatiti jednu ili više prioritetnih oblasti.

Vrednovanje i rangiranje projektnih prijedloga vršit će posebna komisija.

Prilikom odabira cijenit će se pripremljenost projekta, realnost budžeta i vlastito učešće, referentnost već implementiranih sličnih projekata, učinak projekta na okruženje i zajednicu te kvalitet prezentacije i promocije projekta.

Prijave sa kompletnom projektnom i dodatnom dokumentacijom se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana, u periodu od 8,00 do 16,00 sati na Protokol Grada Zenica.

Javni poziv je otvoren do 16. juna 2020. godine.