Direktor KBZ-a odobrio ljekarima rad u privatnim ordinacijama

Direktor Kantonalne bolnice Zenica dr. Rasim Skomorac, donio je odluku kojom svim ljekarima KBZ-a odobrava obavljanje dopusnkog rada, kao i rada u privatnim ordinacijama.

Na osnovu 61. Statuta Kantonalne bolnice Zenica (preciscen tekst broj: 20/1-1-8831 od 31.07.2018. godine), na osnovu Naredbe Federalnog staba civilne zastite, br.: 12-40-6-148-156/20 od 29.04.2020. godine, direktor Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, donosi slijedeću odluku:

Odobrava se obavljanje dopunskog rada, privremeno, ljekarima JU Kantonalne bolnice Zenica kako u njihovim privatnim ordinacijama tako i u drugim zdravstvenim ustanovama.